Les FÓRMULES
Fórmula ALBERG
Fórmula HOTEL
FAMÍLIES (8 p.)
Teneu de SABER
TORNAR

   

 

TARIFES
prestació tipus
«HOTEL»

Preu global
per 1 o 2
persones

Preu per
perso
na
suplementària

 Suplement
calefacció en hivern
per nit

Suplement
llogament
si només 1 nit

HABITACIONS
wàter, dutxa i cuina
en el passadís
( maxi 3 pers. algunes 4 pers.)

 32 €

5 €

2 €

0 €

HABITACIONS «equipades»
amb wàter, cuina, menjador
— dutxa en el passadís —
( 3 pers. fins 5 pers.)

42 €

5 €

2 €

0

ESTUDIS
 wàter, dutxa i cuina dintre
(4 pers. de basa fins 6 pers.)

52 €

5 €

3 €

15 €

 APARTAMENTS
superficie mitjana
(4 pers. de basa fins 6 pers.)

72 €

5 €

4 €

25 €

APARTAMENT
gran superficie
(8 pers. de basa fins 12 pers. )

112
de 1 fins a 6
persones

5 €

comptador elec.

35 €


Esmorzar

       ?No efectuem aquest servei.     ?Un distribuïdor de begudes calentes i de galetes és a la seva disposició a la Vil·la.  
         
 REDUCCIONS    > > > fer un click